सुरक्षित ड्राइभिङ्गका लागी चालकले दैनिक जाँच गर्नु पर्ने कुराहरु

बुढाथोकी ड्राइभिङ प्रस्तुत गर्दछ सुरक्षित ड्राइभिङ्गका लागी चालकले दैनिक जाँच गर्नु [...]

By |2022-04-18T22:38:52+05:45April 18, 2022|Driving|0 Comments

बिग्रिएका सवारी साधनको मर्मत #vehiclemaintenance tips

सवारी चालकले सवारी साधनको कुनै पनि पार्टपुर्जाले राम्ररी काम नगरेमा [...]

By |2022-04-18T22:38:39+05:45April 18, 2022|Driving|0 Comments

सवारी साधनको सर्भिसिङ्ग #vehicleservicing tips

सवारी साधनको निश्चित सर्भिसिङ्ग हाम्रो शरिरको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु [...]

By |2022-04-18T22:36:56+05:45April 18, 2022|Driving|0 Comments
Go to Top