Budhathoki Driving School brings special festival offer this year 2075 for multiple driving courses in 4- wheeler and 2-wheeler.

सुरक्षित गाडी चलाउन सिक्न र ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स परीक्षा ट्रायलको लागि आजै बुढाथोकी ड्राइभिङ्ग लाई सम्पर्क गर्नुहोस ।

Budhathoki Driving School Contact
📱 9841234552, 9818691550 (Kathmandu)
📱 9851158870, 9818961896 (Itahari)